Download With DAP DAP Link Checker Settings مباحث قرآنی استاد فرخنده ای - تفسیر سوره اعراف آیه 102-103

بسمه تعالی

جلسه مورخ 5/11/91

سوره اعراف آیه 102 :

جلسه را دانلود کنید

در این آیه خداوند به دو نقطه ضعف کفار که باعث مهر خوردن قلب آنها گردیده اشاره دارد و این آیه آخرین آیه در باره سنت الهی است ودو ویژگی دارد :

1 - پیمان شکنی آنها

2 - فاسق و گناهکار بودن شان

معنی آیه : و ما بیشتر شان را پای بند تعهد نیافتیم و به راستی بیشتر شان را نافرمان یافتیم .

سوال : منظور از عهد و پیمانی که آنها شکستن چیست ؟

جواب : مفسرین چندین احتمال داده اند ولی دو احتمال قویتر می باشد .1 - پیمان روز الست که در آیه 172 همین سوره امده است

2 - پیمان هایی که پیامبران از آنها گرفتن و آنها پس از پذیرش آنرا نقص می کردند در مجموع پیمان های فطری و تشریحی بوده است . جالب اینکه نمی فرماید همه آنها این ویژگی را داشته اند بلکه عدالت را رعایت کرده میفرماید اکثر یت آنها فاسق بوده اند .

نور : در قرآن بسیاری از آیات وجود دارد که خداوند وفا کنندگان به پیمان ها را ستوده و پیمان شکننان را تقبیح کرده است .

نظر استاد : آیا خود ما پیمان شکن نیستیم ؟ چقدر در سختی ها با خدا پیمان بستیم و بعد از رفع مشکل پیمان شکنی کردیم !!!چقدر شب های قدر و در حرم اهل بیت (ع) با خدا پیمان بستیم و فراموش کردیم !!!چقدر در همین جلسات با خود و خدا پیمان بستیم که خود را اصلاح کنیم و خوش اخلاق شویم!!!

سوره اعراف آیه 103 :

از این آیه خداوند تا آیه 171 به جز چند آیه به داستان حضرت موسی (ع) و مبارزه ایشان با فرعون و نجات قوم بنی اسراییل پرداخته و در این آیه به اولین برخورد حضرت موسی(ع) با فرعون و فرعونیان اشاره دارد .

معنی آیه : آنگاه از پس ایشان موسی را با آیات خویش به سوی فرعون و سران قومش فرستادیم ، ولی در حق آن [ آیات ]ستم کردند . اینک بنگر که عاقبت مفسدان چگونه گذشت .

سوال : چرا در این سوره داستان پیامبران دیگر بصورت مختصر آمده ولی داستان حضرت موسی (ع) بصورت مفصل بیان شده ؟

جواب : زیرا یهود و پیروان حضرت موسی (ع) در زمان نزول قرآن در مدینه زیاد بودند و خود را از پیروان واقعی و منتظران ظهور پیامبر (ص) آخر زمان می دانستند

دوران زندگانی حضرت موسی (ع) بطور مختصر به 5 دوره تقسیم می شود :

1 - دوران تولد و حوادثی که بر او گذشت و پرورش او در خانواده یا دربار فرعون .

2 - دوران فرار از مصر و زندگی او در سرزمین مدًین در محضر حضرت شعیب (ع) .

3 - دوران بعثت او و سپس درگیری های او با فرعون و تشکیلات فرعونی .

4 - دوران نجات قوم بنی اسراییل از چنگال فرعون .

5 - دوران درگیری های حضرت موسی (ع) با بنی اسراییل و بهانه گیری آنها .

واژه ( ثم ) یعنی سپس بعد از اقوام گذشته مانند قوم نوح نوح قوم عاد قوم ثمود قوم لوط قوم شعیب ، ما حضرت موسی (ع) را به پیامبری برگزیدیم .

واژه ( فرعون ) اسم عام است و به تمامی ثلاتین مصر در آن زمان فرعون گفته میشود مانند ثلاتین روم که قیصر و یا ثلاتین ایران که کسری می گفتن .

واژه (ظلم) لفظ عام است و به هرگونه ستم وانکار آیات الهی ظلم اطلاق می گردد در این آیه فرعون و ملاء اوهم به خود ظلم کردند هم به حضرت موسی (ع) و هم بر مردم مصر .

نام حضرت موسی (ع) 135 بار در قرآن آمده که از همه پیامبران دیگر بیشتر آمده .حجم داستانی حضرت موسی (ع) و قوم بنی اسراییل از داستان همه پیامبران بیشتر بوده در قرآن کریم بیش از 500 آیه در باره حضرت موسی (ع) و قوم یهود وجود دارد .

لغت (موسی) به معنی از آب گرفته شده است .

نور : آنکه از خدا پرستی فاصله بگیرد مرتکب فساد می شود .

نور : هرکه شرعیت الهی را رد کند مفسد است .

راهنما : نا دیده گرفتن آیات الهی و تکذیب آنها ظلم است .نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۱ توسط اکبر فرخی